Ψηφιοποίηση για το αρχείο ασθενών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Σε ψηφιοποίηση του αρχείου φακέλων ασθενών προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης “Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών του ΠΓΝΙ και συσχέτιση φακέλων ασθενών με τις υπάρχουσες εφαρμογές του ΟΠΣΥ” στον Αξονα Προτεραιότητας “02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.440.747,81 ευρώ. 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση τόσο του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών όσο και των νέων Φακέλων ασθενών που θα δημιουργούνται στο εξής, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην άμεση ψηφιακή απεικόνιση των πληροφοριών, στη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση, στη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών).

200.00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Το υλικό που θα επιλεγεί για να γίνει ψηφιοποίηση αφορά ιατρικούς φακέλους ασθενών της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίοι υπολογίζονται ότι ανέρχονται περίπου στους 200.000. Οι φάκελοι αυτοί περιλαμβάνουν 11.000.000 σελίδες εγγράφων και 800.000 απεικονιστικές εξετάσεις.

Η φυσική μορφή των ανωτέρω αρχείων είναι: Έγγραφα (ανεξάρτητα) οργανωμένα σε φακέλους, Απεικονιστικές εξετάσεις και λοιπό υλικό (Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, Ηλεκτροκαρδιογραφήματα κ.α.), ήτοι περίπου 9.000.000 ιατρικές γνωματεύσεις και λοιπά έγγραφα, 800.000 απεικονιστικές εξετάσεις σε φακέλους ασθενών και 2.000.000 Καρδιογραφήματα, Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα κ.λπ.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 10 μήνες. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πράξη ένταξης είναι μόλις η 3η που εγκρίθηκε και αφορά Νοσοκομεία άνω των 400 κλινών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με ανακοίνωσή της η οποία υπογράφεται από το διοικητή Φ. Βάββα, η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαριστεί δημόσια τη Διοικητική Υπηρεσία, την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την υψηλού επιπέδου συνεργασία τους κατά τα στάδια της ωρίμανσης του έργου, της διαμόρφωσης της πρότασης και της υποβολής του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου.
Επιπλέον, «εξάρει την προσήλωση και τις συνεχείς προσπάθειες του συνόλου των στελεχών και του προσωπικού του Νοσοκομείου στην επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου του ΠΓΝΙ, ήτοι της μετατροπής του Νοσοκομείου από ένα συμβατικό Νοσοκομείο σε ένα απόλυτα Ψηφιακό Νοσοκομείο (Digital Hospital), εισάγοντας τόσο στις διοικητικές όσο και στις ιατρικές-νοσηλευτικές διαδικασίες του, καινοτόμες δράσεις με επίκεντρο τη χρήση προηγμένων υποδομών λογισμικού και εξοπλισμού σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα του Νοσοκομείου».

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.