Προτάσεις για την οικονομική επιτροπή από την «Ήπειρο Ανατροπής»

perifereianea2

Να συζητηθούν η λειτουργία και οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Σταύρο Παργανά. Σε ανακοίνωση της η παράταξη με επικεφαλής την Όλγα Γεροβασίλη επισημαίνει:

«Το πρώτο θέμα που θεωρούμε σοβαρό είναι αυτό των απευθείας αναθέσεων. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιοριστεί στα άκρως απαραίτητα, να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των επαγγελματιών και του δημοσίου ελέγχου μέσω δημοσιοποίησης των ονομάτων των αναδόχων. Ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός των έργων και των αναγκών της Περιφέρειας μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

  • Ανάλογο με το προηγούμενο θέμα είναι αυτό που αφορά τη κάλυψη των νομικών αναγκών της Περιφέρειας και η εμμονή στη συνεργασία της Περιφερειακής Αρχής με συγκεκριμένο Νομικό Σύμβουλο της Αθήνας. Τα ποσά που διαθέτει η Περιφέρεια για το σκοπό αυτό δεν είναι αμελητέα για αυτό και απαιτείται πιο συνολική και οικονομικότερη προσέγγιση του θέματος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης όλων των νομικών καθώς και η συνεργασία με τους αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους είναι πλευρές που θα πρέπει να υιοθετεί η πρακτική της Περιφέρειας.
  • Το επόμενο πρόβλημα που εντοπίζουμε σχετίζεται με την μη αποδεκτή από την παράταξή μας πρακτική της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα της εκτέλεσης των δημόσιων έργων. Η Περιφερειακή Αρχή με σχετική ευκολία υιοθετεί την  πρακτική των συνεχών παρατάσεων και αναθεωρήσεων των δημόσιων έργων και των προϋπολογισμών τους, με αποτέλεσμα να πληρώνονται πανάκριβα αρκετά έργα. Οι αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών των δημόσιων έργων σε ορισμένες περιπτώσεις εκμηδενίζουν και την όποια έκπτωση είχαν προσφέρει οι μειοδότες στο διαγωνισμό. Η πρακτική αυτή νοθεύει την ουσία του ανταγωνισμού στο όνομα του οποίου, κατά τα άλλα η Περιφερειακή Αρχή, ορκίζεται πίστη και προσήλωση. Ως παράταξη θεωρούμε ότι έργα που συνοδεύονται από σοβαρή αναθεώρηση προϋπολογισμού να παραπέμπονται για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναβαθμίζοντας έτσι και το ρόλο του.
  • Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ενισχύει αρκετούς Δήμους. Χωρίς να είμαστε αντίθετοι στη βοήθεια της Περιφέρειας σε ειδικές περιπτώσεις αναγκών των Δήμων, παρόλο που δεν είναι ευθύνη και υποχρέωσή της, θεωρούμε ότι η διαφάνεια και η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Δήμων πρέπει να διέπει τέτοιου είδους ενέργειες. Δυστυχώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο τα ζητήματα αυτά. Χαρακτηριστική περίπτωση η ενίσχυση του Δήμου Ζίτσας με 50.000 ευρώ την οποία θεωρούμε επιλεκτική και όχι διαφανή. Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων, μέσα από το οποίο θα ενισχύονται, στις ειδικές περιπτώσεις, όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκες και όχι επιλεκτικά κάποιοι.  Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται εύλογα η υπόνοια ότι η ενίσχυση αξιοποιείται για τη δημιουργία πολιτικών και πελατειακών δεσμών της Περιφερειακής Αρχής με συγκεκριμένους Δήμους. Η συζήτηση τέτοιων θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιοδιασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τις παραπάνω αρχές το οποίο  και θα μπορούσε να εξετάζει τέτοιου είδους αιτήματα με διαφάνεια και ιεραρχώντας τις προτεραιότητες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρούμε ότι οι δήμοι θα πρέπει να διεκδικήσουν τους πόρους που τους αναλογούν.  Στη κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να βρουν ουσιαστικό συμπαραστάτη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα η Περιφέρεια θα πρέπει να αποφεύγει πρακτικές κατακερματισμού των πόρων και να εστιάσει την προσοχή της στην χρηματοδότηση και υλοποίηση ιδιαίτερης σημασίας αναπτυξιακού τύπου έργα.
  • Ένα σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει επίσης από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις της Παράταξής μας έχει να κάνει με την πρακτική που ακολουθεί ο κ. Περιφερειάρχης στο θέμα της μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας των δρόμων. Η μεταβίβαση του σχετικού δικαιώματος του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Περιφερειάρχη φαίνεται να οδηγεί σε κατάχρηση του δικαιώματος αυτού κάτω από το μανδύα της συνεχούς επίκλησης έκτακτων αναγκών. Η πρακτική αυτή είναι ασύμφορη για το δημόσιο, και αδιαφανής. Η θέση της παράταξής μας είναι η αποφασιστική ενίσχυση του Δημόσιου Πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας, ο δε ιδιωτικός τομέας να λειτουργεί επικουρικά. Για το σκοπό αυτό στην αρχή κάθε έτους θα πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να προβαίνει σε πρόσκληση κατάθεσης προσφορών και διαθεσιμότητας  για την ανάθεση τέτοιων εργασιών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. 
  • Το τελευταίο ζήτημα που ανέδειξε η περιφερειακή μας παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής» έχει σχέση με την παρουσία συνοδών στα σχολικά λεωφορεία. Η παράταξή μας έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες για την απουσία συνοδών από τα σχολικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ κατά την περσινή σχολική χρονιά. Μετά την ανακίνηση του θέματος από την παράταξη μας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες εμφανίστηκαν ξαφνικά οι συνοδοί στα σχολικά λεωφορεία. Μετά από αυτό ανακύπτει ένα σοβαρό θέμα έλλειψης ελέγχου από τη μεριά της Περιφέρειας για το κατά πόσο τα χρήματα που δίνονται πηγαίνουν στο σκοπό για τον οποίο δίνονται. Εμείς ως παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής» εκφράζοντας, κατά τη γνώμη μας, και το λαϊκό αίσθημα, ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να ελέγξει τις καταγγελίες και να τεκμηριώσει κατά πόσο είναι βάσιμες ή όχι. Στο βαθμό που καταβλήθηκαν δημόσια κονδύλια για υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα». 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η παράταξη προτείνει το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής:
• Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
• Μαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της  Οικονομικής Επιτροπής.
• Παρουσία των υπηρεσιακών εισηγητών και παρουσίαση των βασικών πλευρών των εισηγήσεων.
• Κοινοποίηση της ΗΔ και των εισηγήσεων σύμφωνα με όσα ισχύουν  για το Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Περιορισμό των απευθείας αναθέσεων σε άκρως επείγουσες περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες αναθέσεις να προηγείται σύντομη πρόσκληση κατάθεσης προσφορών η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας σε συγκεκριμένη θέση και γνωστή στους επαγγελματίες της Περιοχής.
• Δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής για την ανάληψη πρωτοβουλίας πρόβλεψηςστον επόμενο προϋπολογισμό ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών  της Πολιτικής Προστασίας.
• Διαφανής πρόσκληση κατάθεσης προσφορών και δέσμευση διαθεσιμότητας των κατόχων μηχανημάτων για την συμμετοχή τους σε εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
• Η Περιφερειακή Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαπιστώσει την ισχύ των καταγγελιών για μη ύπαρξη συνοδών την προηγούμενη σχολική χρονιά (2013-2014) στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Να ενημερώσει μετά τις ενέργειες το Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Έργα που συνοδεύονται από σοβαρή αναθεώρηση προϋπολογισμού να παραπέμπονται για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
• Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Δήμων για ειδικές ανάγκες να αποφασίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.