Πρόταση Περιφέρειας για την πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Κατατέθηκε για χρηματοδότηση

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 52 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο: «Πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διάθεσης δεδομένων της Περιφέρειας Ηπείρου», υπέβαλε ολοκληρωμένο φάκελο πρότασης για την ένταξη έργου, με τίτλο: «Πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διάθεσης δεδομένων της Περιφέρειας Ηπείρου», και προϋπολογισμό: 896.706,90 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, και με τη δημιουργία του «Οδηγού του Πολίτη» της Περιφέρειας Ηπείρου (www.politis.gov.gr), έχουν ολοκληρωθεί τα 2 πρώτα στάδια-επίπεδα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και η ηλεκτρονική παροχή των σχετικών εντύπων.

Με την υποβληθείσα πρόταση προτείνονται να υλοποιηθούν τα επόμενα 2 στάδια που αφορούν: στην ηλεκτρονική αίτηση από ταυτοποιημένους χρήστες, στην ηλεκτρονική απάντηση ψηφιακά υπογεγραμμένη. Ακόμη, πρόκειται να δημιουργηθεί η «ηλεκτρονική θυρίδα», μέσα από την οποία θα παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες (φάκελος του πολίτη, sms ειδοποίησης, κλπ).

Ο φάκελος-πρόταση συγκροτήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τατιάνας Καλογιάννη, με απώτερο στόχο οι Ηπειρώτες πολίτες να εξυπηρετούνται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, με ευκολία και διαφάνεια.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.