Πληροφορική, αντί λογοτεχνίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Με τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας προστίθεται το μάθημα της πληροφορικής και αφαιρείται το μάθημα της Λογοτεχνίας από τις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (ΕΠΕ),

β) ΕΠΕ-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες,

γ) ΕΠΕ Επιστήμες Υγείας και

δ) ΕΠΕ Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι τα παρακάτω:

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: H  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία η Ιστορία και τα Λατινικά.

β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία ή Πληροφορική

γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας: Η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.

δ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:Η Νεοελληνική Γλώσσα, ΤΑ Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οι Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και τα Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστημών: Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής η Ιστορία και οι Αρχές Φυσικών Επιστημών.

Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις Γ Λυκείου Σύμφωνα με την τροπολογία η Λογοτεχνία μπορεί να αφαιρέθηκε από 3 επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης ( Θετικών-Τεχνολογικών, Υγεία, Οικονομικών) ωστόσο θα εξετάζεται ενδοσχολικά μαζί με τη Νεοελληνική Γλώσσα για όσους έχουν επιλέξει τα 3 αυτά πεδία.

Όσοι έχουν επιλέξει τα Πεδία Ανθρωπιστικών Σπουδών και Παιδαγωγικών θα εξετάζονται στη λογοτεχνία και ενδοσχολικά και στις πανελλαδικές.

Πηγή: www.diorismos.gr


 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.