Περιφερειακό με αλλαγές στις έδρες των ταξί

Συνεδρίαση την Τετάρτη, 30 Ιουλίου

Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη,  30 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι το Περιφερειακού Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

  1. Επικύρωση των αποφάσεων –πρακτικών της 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2014(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )
  1. Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)» (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)
  2. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης  για την Π.Ε. Θεσπρωτίας (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)

 

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.