Περιφέρεια: Σοβαρό έλλειμμα δημοκρατικής, λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής

Του Βασίλη Τσίκαρη* (δήλωση)

Για τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο τρόπος λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επιτρέπει στα μέλη της και ιδιαίτερα αυτά της μειοψηφίας να ασκήσουν ουσιαστικά τα καθήκοντά τους.

Η συνεδρίαση της επιτροπής στο γραφείο του Περιφερειάρχη, έστω και με τις πόρτες ανοιχτές, η κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων για πληθώρα θεμάτων 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση, και η εισαγωγή πολλών έκτακτων θεμάτων την τελευταία στιγμή, δημιουργούν σοβαρό έλλειμμα δημοκρατικής, διαφανούς, και ουσιαστικής λειτουργίας της επιτροπής. Η επίκληση του νομότυπου χαρακτήρα των ενεργειών αυτών δεν αντέχει σε στοιχειώδη κριτική και την κοινή λογική.

Η μη τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων και η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους με τυποποιημένες τοποθετήσεις και τοποθετήσεις που δεν ακούγονται δημόσια στη συνεδρίαση της επιτροπής συνιστούν παράτυπη διαδικασία η οποία θίγει την ουσία της διαφανούς λειτουργίας της επιτροπής. Το επιχείρημα του κόστους της απομαγνητοφώνησης δεν μπορεί να αποτελέσει πειστική δικαιολογία καθώς μπορούν να αναζητηθούν πληθώρα οικονομικών και τεχνικών λύσεων.

Ο τρόπος συζήτησης των θεμάτων, χωρίς την παρουσία των εισηγητών, η μη δημόσια ανάγνωση των βασικών σημείων των εισηγήσεων και οι παραπομπές του Περιφερειάρχη στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας για οποιασδήποτε φύσης ερωτήσεων (διευκρινιστικές, ουσιαστικές κλπ.) δεν επιτρέπει να φωτιστούν δημόσια όλες οι πλευρές ενός θέματος, υπονομεύει την ουσία του δημόσιου χαρακτήρα της συνεδρίασης, δημιουργεί συνθήκες λήψης εσφαλμένων αποφάσεων, υποβαθμίζει αν δεν ακυρώνει πλήρως το δημόσιο έλεγχο, χαρακτηρίζεται από σοβαρό έλλειμμα στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας του συλλογικού οργάνου και πλήττει το κύρος του. Η αναφορά στη δήθεν αποτελεσματικότητα της επιτροπής προσπαθεί να συγκαλύψει όλα τα προηγούμενα. Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη ότι: «Η παράταξή μου έχει την πλειοψηφία και παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει» συνιστά, κατά την άποψή μας, προσβολή στο ρόλο, το καθήκον και την προσωπικότητα του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι βαθιά αντιδημοκρατική και επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο.

Με δεδομένο ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των οικονομικών πόρων της Περιφέρεια με συνέπειες στο σύνολο της προοπτικής και της ζωής των πολιτών της περιοχής, ζητάμε την άμεση θεραπεία ουσιαστικών πλευρών της λειτουργίας της. Συγκεκριμένα:

  • Ανοιχτή συνεδρίαση της επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Μαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Παρουσία των εισηγητών στις συνεδριάσεις και προφορική παρουσίαση των εισηγήσεων από τους ίδιους.

Έως ότου ικανοποιηθούν αυτά τα ελάχιστα θεωρούμε ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν ικανοποιούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δημοκρατίας και ουσιαστικού δημοσίου ελέγχου.

*Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου με την παράταξη «Ήπειρος Ανατροπής», μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου


Related News

One Response

Leave a Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. Λιγότερες απευθείας αναθέσεις ζητά η «Ήπειρος Ανατροπής» | Pamvotis Press

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.