Παύει η λειτουργία του TEO-PASS στα διόδια του Ακτίου

H «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, λόγω της κατάργησης της ΤΕΟ Α.Ε. (Ν. 4250 Αρ. Φύλλου 74), το σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων (ΤΕΟ – PASS) στο σταθμό διοδίων Ακτίου του Ν. Πρεβέζης παύει οριστικά την λειτουργία του από τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η επιστροφή των πομποδεκτών θα γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με παραλαβή από τα κεντρικά γραφεία της «ΤΕΟ Α.Ε.» (Βυτίνης 14-18 Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42, τηλ. 210-2598006) είτε από τον σταθμό διοδίων Ακτίου είτε στο σταθμό διοδίων Μαλγάρων. Θα συνοδεύεται με μία υπεύθυνη δήλωση τερματισμού του αντίστοιχου λογαριασμού του χρήστη, η οποία διατίθεται από την ιστοσελίδα της Εγνατία Οδός Α.Ε. (www.egnatia.eu).

Το κλείσιμο των λογαριασμών των χρηστών θα γίνει από την υπό εκκαθάριση εταιρεία «ΤΕΟ Α.Ε» στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2598150 και 210-2598000.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες μετά το πέρας λειτουργίας του ΤΕΟ – PASS, να πληρώνουν το τέλος διέλευσης και ηλεκτρονικά στο σταθμό διοδίων Ακτίου μέσω των έξυπνων καρτών (Egnatia Cards).

Οι χρήστες που επιθυμούν να εκδώσουν νέο λογαριασμό ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω του τέλους διέλευσης (Egnatia Cards) θα πρέπει να απευθύνονται είτε στον σταθμό διοδίων Ακτίου είτε στα κεντρικά γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.