Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προβλήματα από την περικοπή της χρηματοδότησης

panepisthmio

Η περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικότερα στην φοιτητική μέριμνα. Αυτό προκύπτει από την επιστολή την οποία απευθύνει προς τα μέλη της παενπιστημιακής κοινότητας η πρυτανική αρχή. Η επιστολή εστάλη χτες Τρίτη και με αυτήν ζητείται η

«η διαρκής συνεργασία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων».

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

«Το πρώτο βασικό και κυρίαρχο ζήτημα έχει να κάνει με τα οικονομικά και τον νέο προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2015, ο οποίος είναι σημαντικά περιορισμένος, σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι με παραστάσεις που πραγματοποιήσαμε, ως διοίκηση του Ιδρύματος, στο Υπουργείο Παιδείας, πετύχαμε, τουλάχιστον, μία επιπρόσθετη χρηματοδότηση που καλύπτει το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την ενίσχυση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας, ενώ αναμένουμε άμεσα μία ακόμη ενίσχυση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με τη θέρμανση και τη σίτιση των φοιτητών μας. Ωστόσο, ο μειωμένος προϋπολογισμός που μας εγκρίθηκε, σε συνδυασμό με τις ανελαστικές δαπάνες που έχουμε, δημιουργεί μία μεγάλη δυσκολία, ακόμη και στην κατάρτισή του για το επόμενο οικονομικό έτος 2015», σημειώνει η επιστολή και εξηγεί: «Οι μεγάλες δαπάνες του προϋπολογισμού αφορούν, πρωτίστως, τη φοιτητική μέριμνα και πιο συγκεκριμένα τη σίτιση των φοιτητών, τη στέγασή τους, με την ενοικίαση δωματίων και σε ξενοδοχεία της πόλης, στοχεύοντας, όσο μπορούμε, να μη διακόψει κανένας από τους φοιτητές μας τις σπουδές του λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το κόστος που δαπανάται σε ενέργεια (πετρέλαιο και ρεύμα), ένα κόστος το οποίο, εκτός από τα μέτρα που θα ληφθούν από τη διοίκηση, μπορεί να περιοριστεί και με την προσωπική συμβολή του καθενός από εμάς.

Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία και για τον περιορισμό του κόστους της τηλεφωνικής επικοινωνίας».

ΛΕΙΠΟΥΝ 146 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στο μέτρο της διαθεσιμότητας του προσωπικού το οποίο πλήττει το πανεπιστήμιο: «Η διπλή διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων που υπέστη το Πανεπιστήμιό μας προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια προβλήματα στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος. Είναι γνωστό ότι ακόμη και από την αξιολόγηση των δομών του Ιδρύματος που πραγματοποίησε το ίδιο το Υπουργείο έπρεπε να έχουμε άλλους 146 υπαλλήλους. Τα αιτήματα για επείγουσες ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό, δυστυχώς, τουλάχιστον άμεσα, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν».

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – συνεχίζει η επιστολή- απαιτεί και διεκδικεί να επιστρέψουν άμεσα στις θέσεις εργασίας τους όλοι οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας και παράλληλα ομηρίας, ενώ, ταυτόχρονα, κρίνουμε ότι πρέπει να αρχίσει η διαδικασία νέων προσλήψεων διοικητικού προσωπικού. Ανάλογα, η διοίκηση του Ιδρύματος θα κινηθεί για την προκήρυξη νέων θέσεων Διδακτικού προσωπικού, γιατί καθημερινά η κατάσταση επιδεινώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό έργο των Τμημάτων.

«Αγαπητοί συνάδελφοι! Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρειάζεται τη συμβολή, τις ιδέες, το ακαδημαϊκό κύρος και τον κόπο όλων μας ώστε να παραμείνει όρθιο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και να αναζητούμε συνεχώς νέους πόρους για τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός ανθρώπινου, δημόσιου και διακεκριμένου Πανεπιστημίου, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι», καταλήγει η επιστολή την οποία υπογράφουν ο πρύτανης Γιώργος Καψάλης και οι αναπληρωτές πρυτάνεις Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης, Θωμάς Μπάκας, Ανδρέας Φωτόπουλος.


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.