“Παγώνει” η αξιολόγηση στο Δήμο Ιωαννιτών

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωαννιτών, εκφράζει την αντίθεση της με τον τρόπο αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο, ιδιαίτερα όσον αφορά στον υπολογισμό της αξιολόγησης υπαλλήλων με ποσοστά, που προβλέπεται τόσο με την παλαιότερη όσο και τη νεώτερη νομοθετική ρύθμιση.
Συμφωνεί με την πάγια θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την «αξιολόγηση δομών και προσωπικού, αλλά μέσω της εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, τέτοιου που να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και των προσφερομένων υπηρεσιών».
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε να «παγώσει» η αξιολόγηση μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας όπου έχει προσφύγει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με στόχο να κηρυχθεί παράνομη.
Ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας θα φέρει προς συζήτηση το θέμα της αξιολόγησης στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.