Ο Δήμος Ιωαννιτών συζητά για το τεχνικό πρόγραμμα του 2015

dimotiko_symboylio5

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 καλείται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και σε αυτήν θα συζητηθούν ακόμη ο ορισμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, έπειτα από την ακυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον πρώτο ορισμό, η έγκριση προσλήψεων δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, η τροποποίηση της μελέτης των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης. Συνολικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 69 θέματα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

Εισηγητής: κ. Ι. Λιόντος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

 1. Έκφραση γνώμης για την υποβολή πρότασης δημιουργίας ολοκληρωμένου πολυδύναμου αθλητικού-κολυμβητικού  κέντρου
 2. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Λίμνης Ιωαννίνων Α.Ε.
 4. Ορισμός μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών
 5.  Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Ενότητας Νήσου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών»
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας
 7. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (σχετ. απόφ. Ο.Ε. 780/2014)
 8. Έγκριση διοργάνωσης πρωτοχρονιάτικης δεξίωσης και διάθεση πίστωσης

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τίτλο:

 • Προμήθεια εορταστικού στολισμού (15.000,00 €)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Δημοτικό Μουσείο(1.500,00 €)
 • Προμήθεια λέβητα γραφείου Τ.Κ. Κρύας (Αγροτικό Ιατρείο) –(1.200,00 €)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Τ.Κ. Χαροκοπίου (ΣΑΤΑ) – (15.000,00 €)
 • Προμήθεια πυροσβεστήρων – (3.762,00 €)
 • Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια των παιδικών χαρών πλατείας Ζαλόγγου (Άλσος) & Μολοσσών (ΣΑΤΑ) – (20.000,00 €)
 • Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ και Εκτυπωτές – (5.000,00 €)
 • Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την συντήρηση και επισκευή FAX για τις υπηρεσίες του Δήμου – (2.000,00 €)
 • Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου – γηπέδων (2.000 €)

 11.Έγκριση ακύρωσης του αριθμ. 177Β Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής έτους 2014: “Υλοποίηση Προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ έτους 2013”

12.Έκφραση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Μανολιάσας και για την κατασκευή Η.Χ. για τις ανάγκες της Εκκλησίας και των ενοριτών

13.Απ΄ ευθείας εκμίσθωση Σχολικού Κλήρου στη θέση «Λόγγος» Τ.Κ. Κουτσελιού

14.Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ

15.Αποδοχή μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης

16.Διαγραφές οφειλών από μίσθωμα Δημ. Ακινήτου (Β.Κ. 082/2014) & εισφοράς σε χρήμα (Β.Κ. 363/2007 – Β.Κ. 199/2014)

17.Μείωση ενοικίου για το Δημ. Ακίνητο στην οδό Χ. Τρικούπη

18.Εξέταση αιτήματος των 1) Λεωνίδα Παπανικολάου 2) Κοσμά Παπανικολάου και 3) Παρασκευής  – Βαλεντίνας Παπανικολάου  για ανταλλαγή ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06).

19. Διαγραφή οφειλής από τέλος αυθαίρετης χρήσης Κοινόχρηστου χώρου

20.Εξέταση αιτήσεων για συνέχιση της μείωσης μισθωμάτων

21.Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 488/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2014»

22.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο 2014

23.Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α)Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους και β) Καθαρισμός τάφρων στην περιοχή Αμφιθέας

24.Έγκριση επιχορήγησης με ποσό 14.674,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου στην υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΟΚΑΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

25.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

26.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος

27.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος

28.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων  Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

29. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014 και προγράμματος δράσης έτους 2014, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

30.Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος

 31.Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»

Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος

32.Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

33.Έγκριση Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, χρήσης έτους 2013 Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

34.Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, χρήσης έτους 2013 Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

35. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, για τις παραστάσεις της Νεανικής – Παιδικής Σκηνής

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

36.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών, στο ΟΤ 53.(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 93/2014)

37.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Ανατολής, στα ΟΤ Γ. 178 και Γ179Α Δήμου Ιωαννιτών. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 94/2014)

38.Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Πεδινής στο ΟΤ 96. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 95/2014)

39.Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 429 επί της οδού Παπαναστασίου περιοχής Βρυσούλας. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 96/2014)

40.Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Κατσικά στο ΟΤ 174. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 97/2014)

41.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Ιωαννιτών. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 98/2014)

42.Τροποποίηση της αριθμ. 295/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εισόδου-εξόδου εγκατάστασης χώρων εστίασης, στο υπ’ αριθμ. 1209 κληροτεμάχιο, κτηματικής περιφέρειας Πεδινής, που ανήκει στη ΔΕ Μπιζανίου, περιοχή ΠΕΠΔ6, Δήμου Ιωαννιτών επ’ ονόματι κ. Δούμα Λαμπρινή, Δούμα Λυδία-Αλεξάνδρα & Δούμα Δήμητρα-Κλεοπάτρα». (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 99/2014)

43.Τροποποίηση της αριθμ. 294/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εισόδου-εξόδου εγκατάστασης χώρων εστίασης, στο υπ’ αριθμ. 1217 κληροτεμάχιο, κτηματικής περιφέρειας Πεδινής, που ανήκει στη ΔΕ Μπιζανίου, περιοχή ΠΕΠΔ6, Δήμου Ιωαννιτών επ’ ονόματι κ. Δούμα Λαμπρινή, Δούμα Λυδία-Αλεξάνδρα & Δούμα Δήμητρα-Κλεοπάτρα & Δούμα Ευανθία. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 100/2014)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

44.Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Αγγ. Παπάζογλου» στο οποίο στεγάζονται το 1ο και το 12ο Νηπιαγωγείο Εισηγητής: κ.Παντ. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

45.Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το 2ο εξάμηνο του 2014. Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

46.Ανάκληση των υπ’ αριθ. 149/ 2014, 147/ 2014, 310/ 2012 και 780/ 2012   αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

 47.Έγκριση προσλήψεων δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 48.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014

49.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς»

50.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ’’ΟΑΣΙΣ’’»

51.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδού προς  Αγία Παρασκευή Περάματος»

52.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά»

53.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Παμβώτιδας»

54.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής  Σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών»

55.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής»

56.Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου»

57.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής»

58.Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Παμβώτιδος»

59.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων»

60.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου»

61.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδος»

62.Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής  Σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών»

63.Έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου»

64.Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων»

65.Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών  στην Εταιρεία με την επωνυμία ‘’Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.’’

66.Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών  στην Εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFONE  A.E.’’

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

67.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στη Θεσσαλονίκη

68.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα

69.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντ. Κολόκα στην Αθήνα


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.