«Να αυξηθούν τα μέτρα φύλαξης για την παράνομη αλιεία»

 Στη Γενική Γραμματέα ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων

 

Τα προβλήματα που εντοπίζουν στα λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους συζήτησαν με τη  Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων.

Η Γενική Γραμματέας δέχθηκε στο γραφείο της, τον  πρόεδρο του Συλλόγου Κώστα Φρίγκα   συνοδευόμενο από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Κώστα Κωνσταντή, Γιάννη Σάκκο και Δημήτρη Γιούνη καθώς και το γραμματέα του αντίστοιχου Συλλόγου Κόνιτσας Πανταζή Τουφίδη.

Οι ερασιτέχνες αλιείς στη διάρκεια της συνάντησης κατέθεσαν τα προβλήματα που έχουν διαπιστώσει στα υδάτινα οικοσυστήματα και τους ιχθυοπληθυσμούς που αναπτύσσονται σε αυτά, κυρίως λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων και ζήτησαν τη συνδρομή της Γενικής Γραμματέα προκειμένου να δρομολογηθούν δράσεις που θα οδηγήσουν στην άμβλυνση των προβλημάτων.

Οι ερασιτέχνες αλιείς μεταξύ άλλων προχώρησαν σε συγκεκριμένες καταγγελίες για:

  • Παράνομη αλιεία τόσο με απαγορευμένα μέσα, όσο και σε περιόδους που δεν επιτρέπεται λόγω αναπαραγωγής των ψαριών,
  • Μόλυνση των νερών των ποταμών εξαιτίας αγροτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται
  • Παράνομους εμπλουτισμούς των λιμνών και ιδιαίτερα της Παμβώτιδας, από επαγγελματίες ψαράδες με μη ελεγμένους γόνους κυπρινοειδών, επικίνδυνων για τα ενδημικά αυτόχθονα είδη.

Η γ,γ., αφού άκουσε τις καταγγελίες των ερασιτεχνών αλιέων τους ενημέρωσε για τις πολιτικές που ακολουθούνται στα περιβαλλοντικά ζητήματα. «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ανέφερε η κα Ευταξά, έχει ως βασικό της στόχο την παγίωση μιας νέας περιβαλλοντικής αντίληψης, που διασφαλίζει την προστασία της βιοποικιλότητας, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης, στα οικοσυστήματα και την υγεία των πολιτών».

Για το σκοπό αυτό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής:

  • Συμμετέχει ήδη και προωθεί τρία ευρωπαϊκά προγράμματα:

α) Το JointwaterS,  που αφορά στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του ποταμού Αώου.

β) Το Waterguard, που αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού που φτάνει στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

 γ)  Το Saimon, που αφορά στη δορυφορική παρακολούθηση των ακτών του Ιονίου.

  • Εξετάζει με αυστηρότητα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
  • Παρεμβαίνει άμεσα με αυτοψίες και ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται περιβαλλοντικά προβλήματα στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Στη διάρκεια της συνάντησης και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα φύλαξης σε όλα τα επίπεδα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και πως θα πρέπει να δρομολογηθεί η σύνταξη μνημονίου που θα θέτει τους όρους για την άσκηση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής).


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.