Ειδικά μέτρα για το θόρυβο από Σουλίου μέχρι Σπ. Λάμπρου

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου, που εκπονείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσιάστηκαν στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο δημαρχείο Ιωαννίνων.

Η μελέτη καταγράφει τις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένος θόρυβος όπως και τις ήσυχες συνοικίες, προτείνει μία σειρά μέτρων και παρεμβάσεων και προβλέπει τη χρηματοδότησή τους από το νέο ΕΣΠΑ με το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ

Ως πιλοτική περιοχή για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ορίζεται αυτή που βρίσκεται στο διάδρομο του άξονα Σουλίου- Σπύρου Λάμπρου, από την πλατεία Ομήρου ως τον κόμβο με την Χριστοβασίλη.

Για την περιοχή αυτή προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις όπως:

-Αντικατάσταση του οδοστρώματος με αντιθορυβικό σε όλο το μήκος του οδικού άξονα.

-Τοποθέτηση προπετασμάτων σε καίρια σημεία.

-Αναβάθμιση της συγκοινωνίας, μέτρο το οποίο αν και δε θα λύσει το πρόβλημα θα συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας.

…ΚΑΙ ΟΙ ΗΣΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ως ήσυχες περιοχές στην πόλη των Ιωαννίνων χαρακτηρίζονται του Κάστρου, του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, η περιοχή πέριξ του ΕΚΑΒ, ο λόφος Βελισσαρίου και η παραλίμνια.

Στην μελέτη αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου για την πόλη των Ιωαννίνων σημειώνεται ακόμη ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις από το ευρύ δίκτυο πεζοδρομήσεων που κατασκευάζεται.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μασσαλάς, η αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού θορύβου που γίνεται από το ΥΠΕΚΑ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το δήμο. Δίνει τη δυνατότητα να εκπονηθεί ένα συνολικό σχέδιο δράσης, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα του θορύβου σε επιβαρυμένες περιοχές.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.