Με διαδικασίες εξπρές η μελέτη για μεταφορά νερού από τον Αμάραντο

Συζητείται τη Δευτέρα, 7 Ιουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Με διαδικασίες-εξπρές η Περιφερειακή Αρχή εισαγάγει προς συζήτηση τη μελέτη μεταφοράς πόσιμου νερού από τον Αμάραντο της Κόνιτσας στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων: αυτή τη Δευτέρα, 7 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου καλείται να γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Ιωαννίνων- Δ/νση Τεχνικών Έργων- τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Την εισήγηση θα κάνει η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Κόνιτσας σε πρόσφατη συνεδρίαση του γνωμοδότησε αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο, ενώ αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο έργο έχουν εκφράσει και παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου («ΑΥΡΙΟ για την Ήπειρο» με επικεφαλής τον Γιάννη Παπαδημητρίου).

Η δημόσια διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων για το συγκεκριμένο έργο έληξε στις 30 Ιουνίου. Η συζήτηση για τον Αμάραντο είναι το τελευταίο – 15ο– θέμα της συνεδρίασης της Δευτέρας. Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός εντός των Παλαιοχριστιανικών τειχών της Αρχαίας Νικόποληςγια την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Σαμψούντας», προϋπολογισμού  6.000 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη: Καθαρισμοί – άμεσες στερεωτικές εργασίες καθώς και αρχαιολογικές έρευνες στο Φρούριο του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα», προϋπολογισμού  15.000 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έργο «Εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης βλάστησης – μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο κάστρο Πάργας, προϋπολογισμού  35.000 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας και της Ιεράς Μητρόποολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την εκτέλεση του έργου: «Έργα ανάδειξης Ιερών Ναών Π.Ε. Αρτας», προϋπολογισμού  50.000 €, και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Κομποτίου», προϋπολογισμού  50.000 €, και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου  και του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας», προϋπολογισμού  22.000 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Δήμου Πωγωνίου και του Δήμου Ζϊτσας για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Φ200/ΣΝ4», προϋπολογισμού  10.455 €, και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Iωαννιτών  και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία Μετεωρολογικών & Ατμοσφαιρικών Σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 25.000 € , και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
 9. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)) του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού του Δ. Ζηρού».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο Δήμος Ζηρού Πρέβεζας, Τεχνική Υπηρεσία. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 10.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη Αποχέτευσης –Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και καθορισμού Αποδέκτου των Τ.Κ. Καναλακίου ,Χόχλας, Αμμουδιάς, του Δ. Πάργας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο Δήμος Πάργας.  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 11.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Σταθμός μεταμόρφωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας στη θέση Λεροπούλα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 12. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιωαννίνων στη θέση «Μπούφος- ασφακούλα» Τ.Κ. Μπάφρας  του Δήμου Ιωαννιτών , Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 13.  Γνωμοδότηση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Διαμόρφωση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα στη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 14.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/2010 και την ΥΑ 203706/2011 για το έργο : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννίνων, στο Νομό Ιωαννίνων – Μελέτη έργων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών ως συνοδό έργο». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Δ.Ε.Υ.Α., Ιωαννίνων. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 15.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Ιωαννίνων- Δ/νση Τεχνικών Έργων- τμήμα Δομών Περιβάλλοντος. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.