Με 19 θέματα η συνεδρίαση του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου

poli_pneymatiko

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Διεύθυνσης Νεολαίας και Άθλησης της επιχείρησης (Πνευματικό Κέντρο) έχει ως εξής:

1. Συζήτηση σχετικά με την ένταξη του εκπαιδευτικού –καλλιτεχνικού προσωπικού των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, σύμφωνα με τους Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/12 και λήψη απόφασης
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών  Εισηγητής: κ. Βότσικα Αγλαΐα, Υποδ/ντρια της Υποδ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Προϋπολογισμός έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Βότσικα Αγλαΐα, Υποδ/ντρια της Υποδ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Εκδηλώσεις μηνός Νοεμβρίου 2014 και εγκρίσεις προϋπολογισμών τους
Εισηγητής: κ. Στρατσάνη Μαρία, Διευθύντρια της Δ/νσης Πολιτισμού
5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον υπολογισμό αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δημητρίου Παππά
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή αθεώρητου χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ιωαννίνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το Σωτήριο Κολόκα
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
7. Έγγραφο του κ. Δημητρίου Αμπατζή- Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής, σχετικό με τον ορισμό υπαρχιμουσικού και καλλιτεχνικής επιτροπής
Εισηγητής: κ. Αμπατζής Δημήτριος, Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής
8. Αντικαταστάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
9. Έγγραφο του Δ/ντή του Δ.Ω.Ι. κ. Φοίβου Παπαδόπουλου, σχετικό με τον ορισμό οργάνων του Δημοτικού Ωδείου (Αναπληρωτής Δ/ντής, Υπεύθυνοι Σχολών, Καλλιτεχνική Επιτροπή) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
10. Αιτήσεις για εκπτώσεις – απαλλαγές επί των διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
11. Αιτήσεις για εκπτώσεις – απαλλαγές επί των διδάκτρων στη Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

12. Αιτήσεις για εκπτώσεις – απαλλαγές επί των διδάκτρων στα ΚΔΑΠ
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
13. Έγγραφο της Δ/ντριας του Εικαστικού Εργαστηρίου, κ. Ευδοκίας Παπαγεωργίου, με θέμα «Περί διδάκτρων για φοίτηση πέρα του ενός εργαστηρίου»
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
14. Αποδοχή δωρεάς της κ. Χόικα Ελευθερίας
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
15. Αίτημα του κ. Νικόλαου Ανδρεάδη σχετικό με το μίσθωμα κυλικείου
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
16. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06) Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Μέγα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
17. Έγγραφα του Τεχνικού ασφαλείας της Επιχείρησης, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια των εργαζομένων στα κτήρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Μέγα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ραφιών – ΝΤΕΞΙΟΝ για την οργάνωση των αποθηκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Μέγα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
19. Συζήτηση για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος


Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.