Λιγότερες απευθείας αναθέσεις ζητά η «Ήπειρος Ανατροπής»

Πώς τοποθετήθηκε η  στην Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας

Tα ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου επανέφερε ο Βασίλης Τσίκαρης, περιφερειακός σύμβουλος – εκπρόσωπος της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου όπου συζητήθηκαν πάνω από 55 θέματα, τονίζοντας ότι αποτελούν ουσιαστική πλευρά της δημοκρατικής της λειτουργίας καθώς και του δημόσιου ελέγχου και διαφάνειας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη δημοσιοποιεί τις θέσεις της για τα θέματα που συζητήθηκαν:

  • Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών επισημάνθηκαν τα άλυτα ακόμα προβλήματα που υπάρχουν ως αποτέλεσμα κυρίως της αργοπορίας και των περικοπών εκ μέρους της Κυβέρνησης. Εστιάστηκε στην ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος της μεταφοράς των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε συνδυασμό με την επιβαλλόμενη παρέμβαση για την πρόσληψη του άκρως απαραίτητου Ειδικού Τεχνικού Βοηθητικού προσωπικού στα Ειδικά Σχολεία.

ipiros_anatropis_logoΤονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός των καταγγελιών που φθάνουν στην Παράταξη σχετικά με την απουσία συνοδών στα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών του ΚΤΕΛ, παρ’ όλο που τόσο στην προηγούμενη Σχολική χρονιά όσο και σ’ αυτή που διανύουμε προβλέπεται και καταβάλλεται σχετική αμοιβή. Επισημάνθηκε η ανάγκη, η Περιφερειακή Αρχή να επιμείνει στη τήρηση εκ μέρους των αναδόχων όλων των συμβατικών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα η υποχρέωση της περιφέρειας να διερευνήσει το θέμα και στο βαθμό που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες να επιδιώξει την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών.

  • Στα θέματα των απευθείας αναθέσεων διαφόρων προμηθειών-μελετών-νομικής εκπροσώπησης κλπ ζητήθηκε να ελαχιστοποιηθούν στα άκρως απαραίτητα και ταυτόχρονα να υπάρξει συγκεκριμένη, διαφανής και γνωστή στους επαγγελματίες της περιοχής πρακτική εκ μέρους της Περιφέρειας όπως για παράδειγμα έγκαιρη δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας και πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν προσφορές.
  • Στο ζήτημα της Πολιτικής προστασίας και τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αναδείχθηκε η ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια στις δαπάνες αυτές, ουσιαστικός έλεγχος της υπηρεσίας καθώς και η επείγουσα προτεραιότητα αναθεώρησης της πολιτικής της περιφέρειας στοχεύοντας στην οικοδόμηση των δημόσιων υποδομών ως βασικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα τονίστηκε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να διεκδικήσουν αποφασιστικά την οικονομική τους ενίσχυση και να μην καταφεύγουν στην επίλυση των προβλημάτων των περιοχών τους μέσω παράπλευρων δράσεων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Β. ΤΣΙΚΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.