Κωλυσιεργεί ο Δήμος Ζίτσας με την προσφυγή στο ΣτΕ για τη λυματολάσπη

Η δημοτική αρχή της Ζίτσας κωλυσιεργεί όσον αφορά την κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά την κατασκευή μονάδας λυματολάσπης στην Ελεούσα και μονάδας βιοαερίου (στη ΒΙΠΕ Ροδοτοπίου) καταγγέλλουν δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Με κοινή τους ανακοίνωση οι παρατάξεις «ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ– ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» με επικεφαλής τον Βασίλη Γαρδίκο (φωτογραφία) και «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με επικεφαλής τον Μανώλη Ματσάγκα. «Αρκετές ημέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρακολουθούμε την αδράνεια της δημοτικής αρχής για την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μάλιστα ενώ τρέχουν οι χρονικές προθεσμίες για τη δυνατότητα άσκησης των ενδεδειγμένων ένδικων μέσων, με κίνδυνο να καταστούν ανεφάρμοστες στην πράξη οι σχετικές αποφάσεις» επισημαίνουν οι δύο παρατάξεις αναφερόμενες στην εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου την 1η Δεκεμβρίου με την οποία καλείται η δημοτική αρχή να προσφύγει στο ΣτΕ.

Σύμφωνα με τις δύο παρατάξεις ο δήμαρχος Ζίτσας  Μιχάλης Πλιάκος  «την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  αρνήθηκε να συζητηθεί ως θέμα η εξέταση από νομικό της δυνατότητας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για τη μονάδα  επεξεργασίας λυματολάσπης του κ. Σταύρου στην Ελεούσα». Καταλήγοντας καλούν «το Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να σεβαστεί πλήρως το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκτελεστικό του όργανο να εφαρμόσει τις αποφάσεις του».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.