Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κάστρο

Εργασίες ύδρευσης θα εκτελεστούν στην περιοχή του Κάστρου, από την Τρίτη, 24 Ιουνίου μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης  Δήμου Ιωαννιτών».

Εξ αιτίας των εργασιών αυτών θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ι.  Το κλείσιμο της οδού Βησσ. Μακρή από 24/06/2014 μέχρι και 24/06/2014.

ΙΙ. Το κλείσιμο της οδού Προκοπίου Ιστορικού από 25/06/2014 μέχρι και  26/06/2014.

ΙΙΙ.  Το κλείσιμο της οδού Γλυκήδων την 27/06/2014 και την 30/06/2014.

IV. Το κλείσιμο της οδού Μάνθου Οικονόμου από 01/07/2014 μέχρι και  02/07/2014.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των υπολοίπων οδών του Κάστρου  με κατάλληλη σηματοδότηση.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.