Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βηλαρά

Από το Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό ότι για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών που αφορούν στο έργο «βελτίωση- αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Ιωαννιτών», αποφασίστηκε το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας, της οδού Βηλαρά από την οδό Βορ. Ηπείρου μέχρι την οδό Μπαλάνου από την Τρίτη 16/12/2014 μέχρι και την Πέμπτη 18/12/2014.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακοπεί και θα γίνεται με κατάλληλη σηματοδότηση μέσω της άλλης λωρίδας της οδού Βηλαρά.

            Οι εργασίες  θα γίνουν με ευθύνη της ΔΕΥΑΙ.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.