Υπογράφηκε η σύμβαση για τα όμβρια στο Κάτω Νεοχωρόπουλο

deyai2

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διαδικασίες και υπογράφτηκε την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΜΟΡΦΑ Α.Ε για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων σε οδούς της περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου.

Το οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι ύψους 435.420 ευρώ με ΦΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει η κατασκευή ενός έργου πολύ σημαντικού για την συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για τμήμα του Κάτω Νεοχωρόπουλου (βρίσκεται απέναντι από το Jampo) στο οποίο παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Η κατασκευή του εν λόγω έργου αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πολλών ετών.


 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.