Υπάρχουν πιστώσεις υποστηρίζει η Περιφέρεια

Στην καταγγελία της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» (εδώ) ότι δημοπρατούνται έργα χωρίς εξασφαλισμένες πιστώσεις απάντησε με χτεσινή της ανακοίνωση η Περιφέρεια Ηπείρου.  Αφού κάνει λόγο για«σύγχυση στην οποία βρίσκεται ο εκπρόσωπος της παράταξης “Ήπειρος Ανατροπής” στην Οικονομική Επιτροπή (η οποία) είναι διαρκής και ευδιάκριτη», αναφερόμενη στον περιφερειακό σύμβουλο Βασίλη Τσίκαρη, επισημαίνει: «Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ των έργων που υλοποιούνται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος και εκείνων που υλοποιούνται με ενδιάμεσο φορέα την Περιφέρεια.

Για την πρώτη κατηγορία, ισχύει στο απόλυτο η υποχρεωτική δέσμευση των πιστώσεων ανά έργο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εκταμίευση τους στη συνέχεια για άλλο ή άλλα έργα, όπως ανακριβώς υποστηρίζεται.

Οι περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει ως παράδειγμα η “Ήπειρος Ανατροπής” και  για τις οποίες ζητήθηκε παράταση από αναδόχους, αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται με εγκεκριμένες πιστώσεις από το πρώην Τ.Ε.Ο. και για τα οποία η Περιφέρεια έχει την επίβλεψη και την υποχρέωση διαβίβασης των δικαιολογητικών πληρωμής.  Το πρόβλημα που προκλήθηκε δεν αφορά την Περιφέρεια, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο το οποίο μετά την κατάργηση του Οργανισμού, δεν έχει ορίσει ακόμη τον τρόπο εξόφλησης. Το  θέμα  είχε τεθεί στον Υπουργό Υποδομών και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Ιωάννινα, για το οποίο δεσμεύτηκε να δοθεί λύση, η οποία και αναμένεται.

Με όσα προαναφέρθηκαν, αποδεικνύεται για το ποιού είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί και ποιός προκαλεί θόρυβο για χάρη εντυπώσεων».

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε άλλο σημείο της απάντησής της η Περιφέρεια τονίζει: «Με την ευκαιρία πρέπει να  επισημανθεί ότι προκαλεί εντύπωση η επαναφορά ζητημάτων που ήδη έχουν απαντηθεί με σαφήνεια και λεπτομέρειες στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.  Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στη σύγκριση που γίνεται στην  κατανομή πόρων ανά Π.Ε., με το επιχείρημα των εγγραφών που εμφανίζονται στην ταμειακή υπηρεσία της Π.Ε. Ιωαννίνων. Σε αυτές – σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” – περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα, όπως έργα εθνικού οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμός εθνικού οδικού δικτύου (κυμαίνεται στα 2,5 περίπου εκατομμύρια), συμμετοχή σε εκθέσεις, αμοιβές επιτροπών, συμβουλίων, αποζημιώσεις αιρετών, καθαρισμοί, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας, έργα πολιτισμού κ.ά.. Ενδεικτικά έργα της κατηγορίας αυτής ανακοινώθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ένα δεύτερο ζήτημα που αν και εξηγήθηκε επαρκώς, δεν φαίνεται να το έχουν αντιληφθεί ορισμένοι, είναι ότι τα 50 εκατομμύρια, που έχουν προϋπολογισθεί για το 2015 μέσω του Περιφερειακού Ταμείου, αφορούν στη συντριπτική πλειονότητά τους (περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ) έργα του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015. Ως εκ τούτου δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός (προφανώς λόγω έλλειψης εμπειρίας σε θέματα αυτοδιοίκησης) ότι είναι δυνατόν να υπάρξει τώρα άλλος σχεδιασμός και να διατεθούν τα χρήματα αυτά σε άλλα έργα ή παρεμβάσεις.

Τέλος, πιστεύουμε ότι από άγνοια προέρχεται η προτροπή για καθαρισμό στο ρέμα Μπούση (το οποίο ήδη καθαρίζεται κάθε χρόνο), στο Τ. Φιδοκάστρου (το οποίο καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, ήτοι κάθε διετία), κλπ. της Π.Ε. Άρτας».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.