Ημερίδα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο λεκανοπέδιοΙωαννίνων

Ημερίδα με θέμα τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στo πλαίσιο του Έργου “Waterguard” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013» διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα.

Στόχος της ημερίδας είναι η αξιολόγηση των εναλλακτικών χρήσεων γης και των πρακτικών χωρικής ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του πόσιμου νερού, προκειμένου η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιοχών Παρέμβασης.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.

Θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους ο Ευάγγελος Νικολάου Υδρογεωλόγος – Μηχ/κός Προϊστάμενος ΙΓΜΕ Περιφέρειας Ηπείρου, ο κος Αλμπάνης Τριαντάφυλλος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Μπέλλος Γιώργος Ηλ/γος ΤΕ ΣΥΔΛΙ ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η κα Ευταξά Βασιλική Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και ο Τσαμπαλάς Βασίλειος Πρόεδρος ΣΥΔΛΙ.

Ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων συμμετέχει (ως Επικεφαλής Εταίρος) με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, την Επαρχία του Taranto  (Provincia  Taranto)  και  τον  Δήμο  Gallipoli  (Comune  Gallipoli)  στην  υλοποίηση  της  Πράξης «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες ισχύει το τηλέφωνο 26513 60300 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gg@apdhp-dm.gov.gr, υπόψη κ. Τσιπέλη.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.