Οι προσλήψεις διμηνιτών στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Η έγκριση προσλήψεων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά τη θερινή περίοδο θα απασχολήσει τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει στις 8 το απόγευμα και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 14 θέματα με σημαντικότερα από αυτά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την αποκομιδή των σκουπιδιών στη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας και την έγκριση νέας τιμολογιακής πολιτικής για τη ΔΕΥΑΙ όσον αφορά την αποχέτευση

Αναλυτικότερα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

1.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών ενημερωτικών πινακίδων για τις παιδικές χαρές»  (6.600 €)

2.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Παμβώτιδας 2014-2015.

3.Έγκριση προσλήψεων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά τη θερινή περίοδο

Εισηγητές: Αθαν Μανταλόβας, Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχοι

4.Έγκριση της αριθ. 32/27-05-2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: “Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014»

5.Έγκριση της αριθ. 146/11-6-2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με θέμα: “Δίδακτρα εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών: Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Α.Π., για το διδακτικό έτος 2014-15” Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος

6.Έγκριση νέας τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, για τον Τομέα Αποχέτευσης, Εισηγητής: Φ. Φίλιος, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

8.Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Cult.routes: CROSS-BORDERCULTURALROUTES»

9.Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «JOY-WELCULT – Job, YoungandWIEdgeinLandscape- Culture» ΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Δ.Ε. Περάματος»

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Δ.Ε. Μπιζανίου»

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωρόπουλου – Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών»

13.Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

14.Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης και παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Εισηγητής: Φ. Φίλιος, Δήμαρχος

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.