«Η Περιφέρεια προκηρύσσει έργα χωρίς κονδύλια»

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου επιβεβαιώνει την επισήμανση «την οποία κάναμε ως Παράταξη σχετικά με τις εικονικές προβλέψεις αυξημένων πιστώσεων για επενδύσεις οι οποίες εξυπηρετούν μόνο τις προεκλογικές και πελατειακές σχέσεις Κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής».

Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ εξηγώντας: «Αποτελεί πάγια πρακτική η έγκριση αυξημένων πιστώσεων μέσω προϋπολογισμών των ΟΤΑ και όχι μόνο,  για επενδύσεις δημοσίων έργων. Οι πιστώσεις αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι πολύ μικρότερες. Ο λόγος έγκρισης, αυτών των πιστώσεων, είναι γιατί έτσι  δίνεται  η δυνατότητα  στις Περιφέρειες και τους Δήμους να εντάσσουν έργα που, εκτός από την ωριμότητά τους, ανταποκρίνονται και στις πελατειακές ανάγκες των Περιφερειακών Αρχών. Η ένταξη ενός έργου στο ετήσιο ή πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα μιας Περιφέρειας δεν σημαίνει και δέσμευση για τη χρηματοδότησή του και –εν τέλει- την υλοποίησή του. Το στοιχείο αυτό είναι που αξιοποιεί η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου προκειμένου να παραπλανήσει τους πολίτες,  και να παρουσιάζει επικοινωνιακά ότι παράγει έργο.

Κάτω από την κριτική που υφίσταται τελευταία, άρχισε να προβάλλει με έμφαση το επιχείρημα, ότι για την ένταξη ενός έργου αρκεί η εγγραφή της πίστωσης όμως για να προκηρυχτεί το έργο πρέπει να υπάρχουν και να δεσμευτούν τα ανάλογα πραγματικά κονδύλια. Εδώ ξεκινάει το δεύτερο επίπεδο εμπαιγμού εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών και μικροεργολάβων. Η ύπαρξη χρημάτων στον αντίστοιχο κωδικό επιτρέπει μεν την προκήρυξη του έργου, αλλά αυτό καθόλου δεν δεσμεύει την Περιφερειακή Αρχή ότι θα εκταμιεύσει τα χρήματα για να πληρώσει. Η παραμονή των χρημάτων στον κωδικό επιτρέπει να προχωρήσει η προκήρυξη και για άλλο έργο, κι άλλο έργο, κι άλλο έργο κοκ. Η πρακτική αυτή, ενώ δίνει την επικοινωνιακή δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή να παρουσιάζει ‘έργο’, επιβάλει πλήθος παρατάσεων των έργων που καρκινοβατούν για δεκαετία και πλέον, επιβάρυνση του δημοσίου με αυξημένο κόστος και τους αναδόχους των έργων πολλές φορές σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Ενδεικτική για την πρακτική αυτή, αλλά και τις πραγματικές διαστάσεις των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει δημιουργήσει, αποτελεί η   Εγκύκλιος Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧΦ-8Α6) η οποία σημείωνε: «…Συγκεκριμένα, ο ανεκτέλεστος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ στις 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 6,5 δισ. ευρώ και δεδομένου ότι οι διαθέσιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 εκατ. περίπου ετησίως, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου εννέα έτη για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων…»

Σε αντίθεση λοιπόν με όσα με επιμονή ισχυρίστηκε η Περιφερειακή Αρχή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η πραγματικότητα την διαψεύδει.   Το γεγονός ότι, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/2014, ανάδοχοι προκηρυγμένων έργων από την Περιφέρεια, αιτούνται παρατάσεων για το λόγο ότι είναι αβέβαιο ποιος, πότε και αν θα χρηματοδοτήσει τα συγκεκριμένα έργα, αποδεικνύει το αβάσιμο των ισχυρισμών της Περιφερειακής Αρχής περί δέσμευσης των ανάλογων πραγματικών κονδυλίων των  έργων».

Η παράταξη με επικεφαλής την Όλγα Γεροβασίλη καλεί την Περιφερειακή Αρχή «να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή πρακτική των πλασματικών εγγραφών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, την κατάτμηση του προϋπολογισμού σε μικρά έργα και να φέρει σύντομα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα πρόγραμμα ιεραρχημένων αναπτυξιακών έργων» καθώς και να διεκδικήσει αποφασιστικά την αύξηση των κονδυλίων της Περιφέρειας «εγκαταλείποντας την  πολιτική της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης».


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.