Εγκρίθηκε η στρατηγική μελέτη για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των σκουπιδιών

skoupidia_kados1

Στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, κατά πλειοψηφία,  η Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην τοποθέτησή της η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Τ. Καλογιάννη, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠεΣΔΑ Ηπείρου), αναθεωρούμε οριστικά τη λογική της αντιμετώπισης των απορριμμάτων, αξιοποιώντας όλες τις προαναφερόμενες δράσεις και εισάγοντας την προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με καινοτόμες δράσεις.Ø
Συνοπτικά ο νέος ΠΕΣΔΑ:
-Θεσπίζει καινοτομίες όπως η δημιουργία πράσινων σημείων σε όλη την Περιφέρεια για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
-Ενσωματώνει την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σταθμών μεταφόρτωσης για την ορθολογική μεταφόρτωση των αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας.
-Υιοθετεί την ευρωπαϊκή πρακτική της συλλογής των προδιαλεγμένων οργανικών στην πηγή
-Ενσωματώνει την υπερσύχρονη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά παράλληλα προωθεί και την δημιουργία αποκεντρωμένων Μονάδων Κομποστοποίησης
-Προβλέπει την δημιουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (Ανάκτησης) αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
-Προωθεί  την δημιουργία τεσσάρων κεντρικών μονάδων επεξεργασίας για τη διαχείριση της ιλύος
-Προωθεί την δημιουργία τριών  τουλάχιστον μονάδων επεξεργασίας κόπρου μέσω λιπασματοποίησης ή/και παραγωγής βιοαερίου.
-Προβλέπει την δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων-
Για την υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 62.000.000 ευρώ περίπου.
Η Περιφερειακή Αρχή έχει, ήδη, εξασφαλίσει από το ΕΣΠΑ:
•    21.585.000 ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας,
•    20.600.000 ευρώ από το Ταμείο Συνοχής (εκχώρηση), για δράσεις του ΠΕΣΔΑ όπως: ΣΜΑ – πράσινα σημεία – κομποστοποίηση – δημοτικές μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων – κλπ, που αποτελούν το 68% του συνολικού ΠΕΣΔΑ και αναφέρονται στις πιο ουσιώδεις (οικονομικά και περιβαλλοντικά) υποδομές.
Και με τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων στα ρεύματα που είναι ‘ευθύνη παραγωγού’ (επεξεργασίας κόπρου, βιομηχανικά, ιλύος, αδρανή, κλπ),είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή και ολοκλήρωση του Σχεδίου, ώστε η Περιφερειακή Αρχή:
•    να ικανοποιήσει πλήρως την επιλογή που είχε θέσει για τον στρατηγικό της στόχο σχετικά με τη ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
•    να καταστεί «πρότυπο Περιφέρειας» στη διαχείρισης αποβλήτων στη Ελλάδα».

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά επί του περιεχομένου των ΣΜΠΕ για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 και για το Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών 2014-2025.
Η κα Καλογιάννη, σε απάντηση στην αποχή συμβούλων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση στην Επιτροπή των παραπάνω θεμάτων, υπογράμμισε πως η έγκαιρη έγκριση των Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Μελετών όλων των Προγραμμάτων Τομεακών ή Περιφερειακών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση και απρόσκοπτη έγκρισή τους. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ΠΕΣΔΑ αποτελεί αναγκαία συνθήκη η έγκρισή τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα περιβάλλοντος.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) για την υλοποίηση του υποέργου: «Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων από Χ.Υ.Τ.Α. Ιωαννίνων»,  προϋπολογισμού 1.218.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κ. Καλογιάννη υπογράμμισε πως  η μέθοδος που επελέγη για τη μεταφορά των επεξεργασμένων στραγγισμάτων είναι η οικονομικά συμφερότερη, καθώς δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων, ενώ ο αγωγός θα κινηθεί κατά μήκος του υπάρχοντος οδικού δικτύου. «Με αυτόν τον τρόπο απαλλασσόμαστε από το κόστος της μεταφοράς στραγγιδίων, ενώ αποφορτίζεται και το κύτταρο του ΧΥΤΑ».

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.