Εγκρίθηκαν πιστώσεις για νέους αγρότες

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ένέκρινε την διάθεση πίστωσης ποσού 19.292.250 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.: 2014ΣΕ08280012 αυτής προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2014».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.