Δημοτικό συμβούλιο με ΤΑΙΠΕΔ και δημοτικά τέλη

Το θέμα της πώλησης των ακινήτων του δημοσίου που βρίσκονται στα Γιάννενα μέσω ΤΑΙΠΕΔ θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου. Η συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθούν και τα δημοτικά τέλη της επόμενης χρονιάς, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Το θέμα όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ θα εισηγηθεί ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικής με τα προς πώληση ακίνητα του Δημοσίου μέσω  ΤΑΙΠΕΔ, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών
 2. Πρόσληψη ενός δικηγόρου με την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ
 3. Έγκριση πρόσληψης δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BICΗΠΕΙΡΟΥ)
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.  Α.Ε.)
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ»
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στους ελέγχους που θα διενεργούνται από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ)
 9. Συγκρότηση επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών
 10. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
 11. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
 12. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Καθορισμός  δικαιώματος  χρήσης  Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2015 και εφεξής (725/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 2. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 (736/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 3. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 (735/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος Δ.Ε. Περάματος για το έτος 2015 και εφεξής (734/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 5. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015 και εφεξής (733/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 6. Καθορισμός τέλους χρήσεως κοινοτικών εκτάσεων Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2015 και εφεξής (732/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 7. Καθορισμός τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2015 και εφεξής (731/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 8. Καθορισμός τέλους εισόδου παραγωγών –εμπόρων στη Λαϊκή Αγορά Αγ. Μαρίνας και δικαιώματος χρήσης δημοτικών κτημάτων (Λαϊκή αγορά Αγ.Νικολάου) για το έτος 2015 και εφεξής 730/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 9. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2015 και εφεξής 728/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 10. Καθορισμός εισόδου στο Δημοτικό Μουσείο για το έτος 2015 και εφεξής 727/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 11. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων για το έτος 2015 και εφεξής 726/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 12. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015 και εφεξής 724/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 13. Καθορισμός τέλους διαφήμισης και ρύπανσης για το έτος 2015 (729/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 14. Παράταση μίσθωσης έκτασης στη θέση «Λυκοτόπι» Τ.Κ. Λιγκιάδων, από την εταιρεία COSMOTE.
 15. Έγκριση διαγραφής μέρους οφειλής από πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης Κοινόχρηστου χώρου
 16. Έγκριση λύσης μίσθωσης  που αφορά Δημοτικό Κατάστημα στην Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
 17. Επιστροφή και ψήφιση πίστωσης που αφορά παράταση ταφής.
 18. Απευθείας εκμίσθωση Σχολικού Κλήρου στη θέση «Λόγγος» Τ.Κ. Κουτσελιού
 19. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός καταστήματος στον οικισμό «ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΙI» στις Εργατικές Κατοικίες Βρυσούλας.
 20. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για τον ΟΚΠΑΠΑ
 21. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και από το δημοτικό φόρο του συλλόγου «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΒΟΡΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τίτλο:
 • «Προμήθεια θερμοπομπών) – (650,00 €)
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος διαχείρισης έργων» – (10.000,00 €)
 1. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων» – (3.000,00 €)
 2. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου Δήμου
 3. Έγκριση επιστροφής ποσών  ΤΑΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ .
 4. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων ΤΑΠ
 5. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων του κινητού εξοπλισμού (οχημάτων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου Ιωαννιτών.
 7. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του δήμου Ιωαννιτών
 8. Έγκριση επιστροφής ποσού στην Τράπεζα Ελλάδος λόγω διόρθωσης του Φύλλου Εκκαθάρισης της ιδιοκτησίας με Κ.Α 090101 των Ηλία Μπουκουβάλα και Θεοχάρη Τσάπα και διάθεση πίστωσης.
 9. Μείωση ενοικίου σύμφωνα με την 104/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων
 10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου
 11. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στην Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στον οικισμό Λυκοστόμου» στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» της Ο.Τ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 1. Έγκριση της αριθ. 247/5-11-2014απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της αριθ. 248/5-11-2014απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Προϋπολογισμός έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 106/24-10-2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» με θέμα: «6η αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ. έτους 2014»

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 109/24-10-2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015  του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων»

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου-χώρου που βρίσκεται στο Πάρκο Λιθαρίτσια στα Ιωάννινα, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και απεγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου. (αρ. αποφ. Ε.Π.Ζ. 88/2014)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2014
 2. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Παραδοσιακού Κέντρου  στο  Δ.Δ. Περάματος»
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Καστρίτσας»
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση «Τούμπα» έως τη θέση «Βουνοπλαγιά»
 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε  οδούς  των  Δημοτικών  Διαμερισμάτων Μαρμάρων-Νεοχωρόπουλου-Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών»
 6. Ορισμός επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου: «Διαπλάτυνση οδού Μανολιάσας – Αμπελιάς»
 7. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θ. Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στη Θεσσαλονίκη

Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος

 1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παν. Κολόκα στη Θεσσαλονίκη

Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος

 1. Έγκριση μετακίνησης του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου κ. Στέφ. Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη

Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.