Δημοτικό Συμβούλιο με διμηνίτες, Μεσσαρέ την Τετάρτη

Οι προσλήψεις διμηνιτών για την κάλυψη επειγουσών θερινών αναγκών, μία ακόμη παράταση για το έργο της ανάπλασης στην πλατεία της Καλούτσιανης καθώς και η μετατροπή της τρίτης λωρίδας της Κενάν Μεσαρέ σε λωρίδα στάθμευσης από τη Βελισσαρίου ως την Βεργίνας θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Το σώμα συνεδριάζει, πρώτη φορά μετά τις εκλογές, την Τετάρτη, 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην ισόγεια αίθουσα του δημαρχείου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2014
2. Έγκριση ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4257/14-04-2014
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2014
4. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Βασιλείου Ντάφλου μισθωτή καταστήματος επί της οδού Μ. Μπότσαρη 17 & Μουλαϊμίδη, περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Γ. Μουλαϊμίδη»)
5. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Αριστείδη Πάντου μισθωτή καταστήματος επί της οδού Μ. Μπότσαρη 17 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Γ. Μουλαϊμίδη»)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δουρούτης» Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
7. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος
8. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάληψη δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών Εισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση και χορήγηση και ανανέωση αδειών πλανόδιο υπαίθριου εμπορίουΕισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 28/2014Εισηγητής: κ.Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων κτηνοτρόφων για εισαγωγή ζώων στις βοσκήσιμες εκτάσεις της Τ.Κ. Κοσμηράς Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος
14. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης τούρκου δικηγόρου για τη χορήγηση αντιγράφων από το Υποθηκοφυλακείο Άγκυρας, σχετικά με υπόθεση του Κληρ/τος «Βασ. Πυρσινέλλα» και διάθεση πίστωσης Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος
15. Έγκριση αποκλειστικής χρήσης ως στάθμευση οχημάτων Ι.Χ. της λωρίδας πολλαπλών χρήσεων στο τμήμα της οδού Κενάν Μεσαρέ από τη διασταύρωση με την οδό Βελισσαρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Βεργίνας Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς , Αντιδήμαρχος
16. Έγκριση δαπάνης για επανέκδοση τουριστικού φυλλαδίου πόλης Ιωαννίνων
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος
17. Έγκριση δωρεάς ποσού 1.000,00€ στο Γηροκομείο Ζωσιμάδων στη μνήμη του ενδημήσαντος μακαριστού Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεοκλήτου Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
19. Έγκριση του 1ου τελικού Συγκριτικού Πίνακα (υπέρβασης) της μελέτης «Πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού κοινότητας Πεδινής του τέως Δήμου Μπιζανίου και νυν Τ.Κ. Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
20. Κάλυψη αναγκών δημοτών κτηνοτρόφων για βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών ώστε να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
21. Καθορισμός θέσης βόσκησης του ζωικού κεφαλαίου της κας Παπαηλία Μαρίας στην Τοπική Κοινότητα Ανατολικής
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κτηνοτρόφου κ. Κων/νου Τζελέτα για εισαγωγή ζώων στις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί»
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως κτηνοτρόφου κ. Ιωάννη Λώλη για εισαγωγή ζώων στις βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2014
25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»
26. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»
27. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του έργου: «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά» του Δήμου Ιωαννιτών
28. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου» του Δήμου Ιωαννιτών
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Σύνδεσης Παροχών Ύδρευσης Ρ.Σ. Κατσικά»
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου».
31. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου “Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα”»
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πλατειών Δήμου Ανατολής»
33. Έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πλατείας Ανατολής» του Δήμου Ιωαννιτών
34. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής»
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη – διαμόρφωση οδών εντός Ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Κατσικά»
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Κουτσελιού»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
37. Έγκριση προσλήψεων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά τη θερινή περίοδο
Εισηγητές: κ.κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αθαν Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι
38. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου (σχετ. Αποφ. Ο.Ε. 193/2014)Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος
39. Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου κ. Φιλ. Φίλιου, στην Αθήνα Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος
40. Έγκριση απόδοσης τιμητικής διάκρισης στο Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή»  Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.