Διακοπή κυκλοφορίας από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 η επαρχιακή οδός 1α από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+000 θα παραμείνει κλειστή, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης”.

Επισημαίνεται ότι ο κόμβος Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων με επ. οδό 1α (κόμβος Αμφιθέας) λειτουργεί με εργοταξιακή σήμανση.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να ακολουθούν με συνέπεια την εργοταξιακή σήμανση που έχει τοποθετηθεί και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, να ελαχιστοποιηθεί η δική τους ταλαιπωρία και κυρίως να αποφευχθούν ατυχήματα.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.