Αύριο οι ενστάσεις για το εργοστάσιο σκουπιδιών

Τις προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου που αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών στην Ήπειρο μέσω της κατασκευής εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης θα εξετάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνεδρίαση της αύριο Παρασκευή, 13 Ιουνίου. Στη συνεδρίαση, που ξεκινά στις 10 το πρωί, θα συζητηθούν οι ενστάσεις των πέντε κοινοπραξιών που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για ένα από τα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ στην περιοχή το οποίο αναμένεται αποφέρει μεγάλα κέρδη στους αναδόχους: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E., ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.  Η κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να κοστίσει 45 εκατομμύρια ευρώ.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τθέματα της ημερήσιας διάταξης είναι συνολικά 27. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στο αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας», η ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Αγ. Νικόλαος», προϋπολογισμού 114.000 ευρώ και η κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, για το έργο «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού 614.900 ευρώ, αφού ακυρωθεί προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.