Από την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα τμήματα του Κέντρου διά βίου μάθησης

dia viou mathisi1

O Δήμος Ιωαννιτών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ιωαννιτών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ιωαννιτών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
1. Οικονομία – επιχειρηματικότητα
2. Ποιότητα ζωής – περιβάλλον
3. Νέες τεχνολογίες
4. Γλώσσα και επικοινωνία
5. Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
6. Πολιτισμός και τέχνη
7. Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
1. Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου (150 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6
(1ος όροφος), Ημέρες – ώρες: Τρίτη & Πέμπτη, 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Τηλ.: 2651001025, 2651065905, E-mail: kdvmioanniton@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.