Αντίθετοι στις λογικές απευθείας αναθέσεων

Το Δήμαρχο Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα επισκέφθηκε σήμερα το προεδρείο του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη συνάντηση μετείχε και ο Αντιδήμαρχος Υποδομών και Ενέργειας Γιάννης Λιόντος.

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της συνεργασίας του Δήμου και του συλλογικού οργάνου των διπλωματούχων μηχανικών – εργοληπτών δημοσίων έργων. Συμφωνήθηκε η καλύτερη χρήση του διαδικτύου ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ στα δημοπρατούμενα έργα.

Παράλληλα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι αντίθετες σε λογικές απευθείας αναθέσεων έργων.

Τέλος o Δήμαρχος ζήτησε από το προεδρείο του Περ. Τμ. Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ και αυτό δεσμεύτηκε για την υποβολή γραπτών προτάσεων, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων τεχνικών έργων και για την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.