Ανοίγει ο δρόμος για αποχετευτικό σε Σεισμόπληκτα, Καρδαμίτσια

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, η  ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»

Ενάμιση χρόνο μετά την υποβολή της στο Υπουργείο από τη ΔΕΥΑΙ,  η ΑΕΠΟ υπεγράφη και επί της ουσίας καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους του δικτύου αποχέτευσης για την επόμενη πενταετία και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών έργων που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΙ. Να σημειωθεί ότι οι ΑΕΠΟ λειτουργούν πάντα συμπληρωματικά και τροποποιητικά. Με κάθε καινούρια ισχύει και η προηγούμενη, εκτός των σημεία πού τροποποιεί η νέα.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να αναφερθούν:

Με την υπογραφή της ΑΕΠΟ η ΔΕΥΑΙ μπορεί πλέον να ολοκληρώσει την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» και να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Κάτω Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα, οι οποίοι βρίσκονται στην λεκάνη του ρέματος Λαγκάτσα που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα, του παραλίμνιου οικισμού Αμφιθέα και του οικισμού Αγ. Μαρίνα, ο οποίος βρίσκεται στην ευαίσθητη περιοχή των πηγών ύδρευσης της πόλης των Ιωαννίνων και στην λεκάνη απορροής της λίμνης Παμβώτιδας.

Προβλέπεται η κατασκευή ενός κεντρικού μεγάλου αγωγού (μαζί με τα αντλιοστάσια)  από την Πεδινή μέχρι την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, στον οποίο θα συνδεθούν όλοι οι προαναφερόμενοι οικισμοί.

Με το συγκεκριμένο έργο όχι μόνο θα συνδεθεί με την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού ένα σύνολο περιοχών που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Ιωαννίνων, αλλά θα αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα στην προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και των πηγών ύδρευσης της πόλης.

Η υπογραφή της ΑΕΠΟ εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους της μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης της ΔΕΥΑΙ.

Για την μονάδα επεξεργασίας  λυματολάσπης, παρατίθεται το συγκεκριμένο απόσπασμα της νέας ΑΕΠΟ:

4.3.1    Επεξεργασία ιλύος

4.3.4.1   Η επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης μετά και τα νέα έργα περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στάδια:

α) Μηχανική πάχυνση της πρωτοβάθμιας λάσπης (αντικατάσταση παχυντή βαρύτητας)

β)  Αναερόβια χώνευση με αξιοποίηση βιοαερίου (υφιστάμενα έργα)

γ) Ομογενοποίηση της χωνευμένης πρωτοβάθμιας λάσπης και της περίσσειας βιολογικής λάσπης (υφιστάμενα έργα)

δ)  Μηχανική αφυδάτωση (επέκταση υφιστάμενης μονάδας)

ε)  Μονάδα ηλιακής ξήρανσης (νέο έργο), η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 5,2 στρέμματα. Στην μονάδα αυτή θα αξιοποιείται πέραν της ηλιακής ενέργειας και η θερμική ενέργεια που παράγεται από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου.

Γενικά η επεξεργασία της λάσπης θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης.

4.3.4.2   Η πρωτοβάθμια λάσπη να οδηγείται στους χωνευτές, όπου επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσης πλήρους ανάμιξης. Το παραγόμενο βιοαέριο, χρησιμοποιείται σαν καύσιμο σε δύο αεριομηχανές απόδοσης 165,1 KW η καθεμία, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

4.3.4.3   Η αποθήκευση της λάσπης θα γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο.

Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης θα αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την ανάμιξη της λάσπης και αποφυγή οσμών.

Η επεξεργασμένη λάσπη θα μεταφέρεται από το χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς.

Τα υγρά υπερχειλίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης θα επιστρέφουν στο φρεάτιο άφιξης.

4.3.4.4   Να μετρώνται στην επεξεργασμένη ιλύ οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας περί διαχείρισης ιλύος.

4.3.4.5   Η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση συνιστά μη επικίνδυνο στερεό απόβλητο με ΕΚΑ 190805 και μπορεί να διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, στην οποία προβλέπεται να δέχεται τα απόβλητα αυτά.

4.3.4.6   Προκειμένου η επεξεργασμένη ιλύς να επαναχρησιμοποιείται στη γεωργία, στη δασοπονία ή για την αποκατάσταση εδαφών (π.χ. σε αποκατάσταση ΧΑΔΑ, κλπ.) απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.

4.3.4.7   Σε περιπτώσεις που η επεξεργασμένη ιλύς πρόκειται να διατεθεί σε νομίμως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα και έγκριση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Με την υπογραφή της ΑΕΠΟ εγκρίνονται επίσης οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της επέκτασης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.


Με την επέκταση του εργοστασίου θα μπορεί πια να συνδεθεί με το δίκτυο όλο σχεδόν το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, φτάνοντας δυναμικότητα 200.000 κατοίκων.

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.