Ανατέθηκε μελέτη καταγραφής των προβλημάτων στο Ιμαρέτ Άρτας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τη χτεσινή συνεδρίασή της, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:

  • «Επένδυση πρανών ορύγματος πρωτεύουσας επαρχιακής οδού Κόμβος Βασιλικού – Μαζαρακιά – Κόμβος Καρτερίου με αγκυρούμενο συρματόπλεγμα (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ (Ανάδοχος: ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ)
  • «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ (Ανάδοχος: Μιλτιάδης Κουμπής και ΣΙΑ Ε.Ε.)
  • «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων προς ιχθυοτροφεία Τσουκαλιό και Λογαρού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Ανάδοχος: Λάμπρος Κουτσός ΕΔΕ)
  • «Βελτίωση οδού Σκλίβανη – Πηγάδια» προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κονταξής Δημήτριος)

Με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση μελέτης για την καταγραφή προβλημάτων δομικών υλικών και διάκοσμου Οθωμανικού τεμένους Ιμαρέτ Άρτας, προϋπολογισμού 14.000 ευρώ. Η μελέτη ανατέθηκε στην “ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΕΠΕ”, η οποία είναι εξειδικευμένη στη συντήρηση ιστορικών μνημείων.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού 77.300 ευρώ.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.