Ανάδοχοι για οδικά έργα σε όλη την Ήπειρο

Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για έργα αποκατάστασης υποδομών, συντήρησης του οδικού δικτύου και για τη μεταφορά μαθητών έλαβε, μεταξύ άλλων, στη χτεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά:

Ανάδοχοι έργων

Με απόφαση της Επιτροπής αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα έργα:

 • «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού 246.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κασσαβός Νικόλαος)
 • «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», προϋπολογισμού  200.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γ. Μπέλλος & ΣΙΑ ΕΕ)
 • «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισμού  52.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημήτριος Λαγός/ ΕΔΕ)
 • «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαμσούντας», προϋπολογισμού  50.000 ευρώ (Ανάδοχος: Χρήστου Γ. Βασίλειος) 
 • «Αποκατάσταση οδού Ράμια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» προϋπολογισμού  35.000 ευρώ (Ανάδοχος: Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ).
 • Επισκευή κι συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Π.Ε.Α.Κ.Ι., προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Νικόλαος Μελάς ΕΔΕ)
 • Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 23.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μπόκιας του Αθανασίου)
 • Τοπογραφικές και προκαταρτικές εργασίες για την ανέγερση Διοικητηρίου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Αλέξανδρος Τσώλης).
 • Προμήθεια προσκρουστήρων και λοιπών εξαρτημάτων ασφαλείας καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ρέμπης Π. – Μποκιας Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.)

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε,  μεταξύ άλλων, τη διενέργεια  διαγωνισμών για την μεταφορά μαθητών του σχολικού έτους 2014-2015 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Π..Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και το πρακτικό για τμήμα του αρχικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

 • «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου  Σύβοτα – Πέρδικα – Αγιά & Μορφάτι – Τζάρα», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
 • «Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων στον κόμβο Ν. Σελεύκειας», προϋπολογισμού 53.000 ευρώ
 • «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και συνοικισμού Γορίτσας», προϋπολογισμού 37.000 ευρώ
 • «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
 • “Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών”, προϋπολογισμού 73.000 ευρώ

Τέλος, η Ο.Ε. ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα – Καθαρισμός τμημάτων ποταμού Λούρου», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, καθώς ο διαγωνισμός απέβη άγονος.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.