Ανάδοχοι έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αποφάσεις για έργα στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες έλαβε, μεταξύ άλλων, στη χτεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα αναδείχθηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

  • «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά», προϋπολογισμού  119.000 ευρώ (Ανάδοχος: Πορφύρης & ΣΙΑ Ε.Ε.)
  • «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 52.000 ευρώ (Ανάδοχος: Τέλης Δημήτριος)
  • «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου κτηνοτροφικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην Άρτα»,προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ελένη Άρτεμη ΕΔΕ)
  • «Τοποθέτηση στηθαίων δρόμου Ανήλιο – Χαλίκι και μικροεπισκευές», προϋπολογισμού  40.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Οικονόμου)

 Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

  •  «Αποκατάσταση επισκευή στηθαίων στο δρόμο Ηγουμενίτσα – Μαυρομάτι εκατέρωθεν του φράγματος Καλαμά», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
  • «Αποχέτευση όμβριων στον Οικισμό Πετρίτσια – Μαργαρώνα», προϋπολογισμού  55.000 ευρώ
  • «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημ. Οδού προς οικισμό Μεταβυζαντινής Ουζντίνας (Οσδίνας) Πέντε Εκκλησιών Δ. Σουλίου», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
  • «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την αποκατάσταση των ζημιών (από δολιοφθορά) του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων (Κατσικάς)»,προϋπολογισμού  13.000 ευρώ
  • «Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 12.800 ευρώ
  • «Επέκταση δικτύου άρδευσης περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 12.044,90 ευρώ

 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.