3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
Divani Caravel Hotel

Στο πλαίσιο της κοινωνικής αστάθειας και των μεταρρυθμιστικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ο χώρος της υγείας αποτελεί έναν τομέα ο οποίος βάλλεται διαρκώς. Στο επίκεντρο όλων αυτών των προβλημάτων και των ραγδαίων αλλαγών βρίσκεται ο ασθενής ο οποίος καθημερινά βιώνει την αποδόμηση των κρατικών μηχανισμών κοινωνικής στήριξης, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Συνέδριο «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας» έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια βάση διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ασθενών. Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ενώσουν τις φωνές τους σε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί, γνωστοποιώντας τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας ένα καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών τους και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών υγείας.

Στόχοι συνεδρίου

-Η ανάδειξη των κοινών προβλημάτων και προτάσεις για την επίλυσή τους,
-Η διεκδίκηση ενός αποτελεσματικότερου και δικαιότερου συστήματος υγείας από τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία,
-H θεσμοθέτηση της συμμετοχής των χρηστών υπηρεσιών υγείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την υγεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών σχεδιάζεται και οργανώνεται από Οργανωτική Επιτροπή, της οποίας μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών χρονίων και σπανίων παθήσεων και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Το συνέδριο απευθύνεται σε απευθύνεται όχι μόνον στα μέλη οργανώσεων ασθενών, ομάδες και συλλογικότητες ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και σε όλους τους εταίρους της υγείας:
-Γιατρούς
-Νοσηλευτές
-Τεχνολόγους Υγείας
-Φαρμακοποιούς
-Ερευνητές
-Διοικητικά στελέχη υγείας
-Ακαδημαϊκή ιατρική & νοσηλευτική κοινότητα
-Επιστημονικές ιατρικές εταιρείες
-Υπουργείο Υγείας
-Οργανισμούς του χώρο της υγείας ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΚΕΒΥ
-Οικονομολόγους Υγείας
-Αρχιτέκτονες κτιρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-και όσους εργάζονται ή προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της υγείας.
Το συνέδριο καλύπτει σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα όπως:
-Συμπαραγωγή υπηρεσιών υγείας
-Ασθενείς και φάρμακα
-Ασφάλεια και ποιότητα νοσοκομειακής περίθαλψης
-Στρατηγικός Σχεδιασμός μικρών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
-Από τη θεωρία στη πράξη: πως θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των οργανώσεων
-Η χρήση της τεκμηρίωσης στη προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών
-To πολυχρηστικό εργαλείο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων: το διαδίκτυο
Με παρουσιάσεις, εργαστήρια, ομιλίες, πόστερ, το συνέδριο θα συζητήσει για
-τις πολιτικές που απαιτούνται για να υπάρξει αλλαγή στο χώρο της υγείας,
-την αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται από πολιτικούς, ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, την ανάγκη για -επένδυση στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας,
-την εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των ανασφάλιστων πολιτών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
-τους ρόλους και τις ευθύνες στην παροχή υπηρεσιών υγείας των διαφόρων επαγγελματιών και πολιτών.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών είναι το φόρουμ ανοικτής ανταλλαγής απόψεων , ενημέρωσης και καλών πρακτικών μεταξύ όλων των εταίρων στο χώρο της υγείας αλλά και ενδυνάμωσης και κατάρτισης των ασθενών, παρουσιάζοντας τις πολιτικές υγείας και διδάσκοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για να ζει κάποιος με μια χρόνια ή σπάνια ασθένεια και τις επιπτώσεις της, αλλά και πως να κινηθεί στο πολύπλοκο σύστημα υγείας.

Παρακολουθήστε το ζωντανά εδώ.
Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες: http://patientsinpower.boussiasconferences.gr/


 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.