“Παράνομη η εκτροπή του Αώου”

vovousa nikos palaiologos1

«Όχι» από «Το Κοινό των Ζαγορισίων» με επικεφαλής το Βασίλη Δαλκαβούκη 

Την κατηγορηματική της αντίθεση στην εκτροπή του ποταμού Αώου εκφράζει η δημοτική κίνηση «Το Κοινόν των Ζαγορισίων», με επικεφαλής τον Βασίλη Δαλκαβούκη. Η παράταξη ανταποκρίθηκε στο σχετικό κάλεσμα του Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ηπείρου «Εconet»  προς τις δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις να πάρουν θέση για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Χαρακτηρίζει την επιχειρούμενη εκτροπή παράνομη διότι:
1. Αφορά περιοχή του Πάρκου της Β. Πίνδου και της Νatura 2000.
2. Δεν έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας ούτε της επιστημονικής κοινότητας.
3. Οι αντίθετες απόψεις δεν ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψη στη διαβούλευση.

Το Ζαγόρι – συνεχίζει- σύσσωμο αντιτίθεται σε όποια νέα παρέμβαση στο ποτάμι που ήδη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από το  φράγμα των πηγών του, όπως άλλωστε και η Κόνιτσα και ο Δήμος Πρεμετής στην Αλβανία. Δεν υπάρχει φορέας κοινωνικός ή επιστημονικός που να συμφωνεί με το συγκεκριμένο έργο!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ η κίνηση δηλώνει την αντίθεση της στη  φραγματοποίηση του ποταμού και ταυτόχρονα τη συμπόρευσή της με τη μείζονα Θεσπρωτική κοινωνία. «Ο ποταμός είναι ήδη βεβαρημένος με ρυπογόνο φορτίο από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι ταμιευτήρες των σχεδιαζομένων φραγμάτων θα εξασθενούσαν  την εναπομείνασα δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του ποταμού», υπογραμμίζει.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ η Κίνηση δηλώνει ότι η θέσή της ταυτίζεται με εκείνη της πλειονότητας των επιστημόνων που ασχοληθήκαν με το ζήτημα. «Η λίμνη δεν έχει ανάγκη από νέα νερά αλλά από σωστή διαχείριση του υδατίνου δυναμικού ολόκληρης της λεκάνης απορροής το δε πρόβλημα ευτροφισμού οφείλεται στο μη έγκαιρο και δυναμικό αποκλεισμό των πηγών ρύπανσης”*. Οι αποκλεισμένες με το περιτείχισμα υδρολιβαδικές εκτάσεις και οι καρστικοί σχηματισμοί του Μιτσικελίου λειτουργούν σα φίλτρο των υδάτων της και θεωρείται απαραίτητη η εκροή υδάτων σε πλημμυρικές περιόδους και η εισροή από το Μιτσικέλι καθαρού νερού όταν η στάθμη πέφτει.
«Ο εμπλουτισμός της Παμβώτιδας με τα νερά του ποταμού Αώου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις  στο λιμναίο οικοσύστημα λόγω διαφορετικών γεωμορφολογικών , υδρολογικών, φυσικοχημικών βιολογικών παραμέτρων ( ph, θερμοκρασία, σύσταση, σύνθεση πανίδας και χλωρίδας  κλπ. )* Με τη σύνδεση των οικοσυστημάτων η λίμνη καθίσταται εξαρτώμενο οικοσύστημα πράγμα που αντενδείκνυται”*.]

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.